Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak kaliteyi kurum kültürü haline getirdik”

Beş Yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon belgesini alan ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi” konulu konferansı gerçekleştirildi. EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kale, EÜ üst yönetimi, EÜ senato üyeleri ve akademisyenler katıldı.

         Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “5 Yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon belgesini alan ilk devlet üniversitesi olarak kalite yolculuğundaki deneyimlerimizi ve örnek alınan uygulamalarımızı  üniversitelerimizle YÖKAK nezdinde paylaşmak bizim için çok kıymetli. 21. yüzyılda küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimine paralel olarak eğitim alanında ciddi dönüşümler meydana gelmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında yükseköğretimin değişen yapısı içerisinde yaşanan rekabet,   yükseköğretim kurumlarında kalitenin sorgulanmasını, belirli kalite güvence sistemlerinin gelişmesini de kaçınılmaz kılmıştır. Bizler de Ege Üniversitesi olarak küresel rekabetin gerisinde kalmamak adına kalite kavramını bir kurum kültürü haline getirmek ve eğitim programlarımızı akredite etmek için kendimize hedefler belirledik ve bu hedefler doğrultusunda yoğun bir mesai harcadık” dedi.

“Akredite program sayımızı 53’e çıkardık”

Ege Üniversitesinde akredite program sayısını artırdıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Kalite politikaları ekseninde yürüttüğümüz disiplinli çalışmalar neticesinde büyük bir başarı ivmesi kaydedilerek 2017 yılında 11 olan akredite program sayımızı, bugün itibariyle 53’e çıkardık.  Gösterdiğimiz üstün gayret ve takip ettiğimiz güçlü stratejilerin ardından; Kurumsal Akreditasyon Programı’na dâhil edilen üniversitemizde, adeta tam bir seferberlik başlattık ve tüm değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, Kurumsal Tam Akreditasyon alan ülkemizdeki ilk devlet üniversitesi olarak tarihi bir başarıya imza attık.  Mevcut birimlerimizin altyapılarını ulusal ve uluslararası kalite standartlara uygun olarak güncelleyerek üniversitemizdeki bilim iklimini  güçlendirdik. Üniversitemizin geniş yelpazede sunduğu çalışma alanı, 60 binden fazla öğrenci sayısına rağmen öğretim elemanlarımızdaki araştırma üniversitesi olma inancıyla butik teknik üniversiteler arasından sıyrılarak 2021 yılında araştırma üniversitesi olarak ilan edildik” diye konuştu.

Ege Üniversitesinde yapılan öğrenci odaklı uygulamalara da değinen Rektör Prof. Dr. Budak, “Öğrenci odaklı üniversite vizyonumuz doğrultusunda Öğrenci Dekanlığı ve Öğrenci Senatosu, Ege Plus, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi gibi 90’dan fazla öğrencilerimizi merkeze alan uygulamamız ile öğrencilerin aktif katılım sağladığı şeffaf ve dinamik yönetim anlayışımızı daha da güçlendirdik. Ege Üniversitesi olarak 65 bin öğrenci, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ait 600’e yakın firmanın katılımı ile Avrupa’nın en büyük gençlik kariyer fuarını gerçekleştirdik. 2022 yılında öğrenci odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ‘Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülünü’ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık.  Bu başarı bir tesadüf değil çalışmanın, üretmenin ve kurum kültürü haline getirdiğimiz kalite kavramını tüm faaliyetlerimizde temel prensip olarak benimsememizin nihai sonucuydu. Başarıları elde etmek kadar sürdürülebilir kılmakta ciddi önem arz etmektedir. Bu bilinçten yola çıkarak Ege Üniversitesi olarak bugün de kalite konusunda çalışmalarımızı ilk günkü titizlikle sürdürmeye, sistemlerimizi günün gerekli kıldığı koşullara göre revize etmeye devam ediyoruz.  Bu kapsamda  küresel rekabette üniversitemize güç katacak kalite ve çevre yönetim sistemleri arasında yer alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini Üniversitemize kazandırdık. Tüm bu başarı hikâyesini yazan Ege Üniversitesi ailesinin tüm akademik ve idari çalışanları ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin akademik değişim-dönüşüm yolculuğunda, her daim desteğini hissettiğimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, teşrifleriyle bizleri onurlandıran YÖKAK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’a katkı ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.  

“Akreditasyon yüksek düzeyde bir eğitimi garanti eder”

         Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, “Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve Akreditasyonların Önemi” başlıklı sunumunda “Yükseköğretim Kalite Kurulunun Faaliyet Alanları”, “Yükseköğretimde Kurumsal Akreditasyon”, “YÖKAK- Kurumsal Dış Değerlendirme Türleri”, “YÖKAK Ölçütleri” gibi konular hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Kocabıçak, “Kurumsal Akreditasyon Programı yükseköğretim kurumlarındaki kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinin ‘planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma’ (PUKÖ) döngüsü kapsamında değerlendirilmesini sağlayan bir dış değerlendirme yöntemidir” dedi.

Akreditasyonun faydalarına değinen Prof. Dr. Kocabıçak, “Akreditasyon yüksek düzeyde bir eğitimi garanti eder. Bu, öğrencilerin nitelikli öğretim üyeleri tarafından yönlendirilen ve etkili bir müfredata dahil edilen üst düzey eğitim almalarını sağlar. Akredite kurumlardan mezun olanlar, küresel tanınırlığa sahiptirler. Bu, kredi aktarmayı veya uluslararası alanda daha ileri çalışmalara devam etmeyi kolaylaştırır. Akreditasyon ve kalite iyileştirme arayışındaki kurumlar, sürekli iyileştirme ve hesap verebilirlik taahhüdünde bulunurlar. Düzenli öz değerlendirme ve dış değerlendirmeler, kurumun gelişen akademik taleplerle uyumlu olmasını sağlar. Bu taahhüt, ilerici ve ilgili bir eğitim deneyimi sağlayarak öğrencilere fayda sağlar. Akreditasyon, mezunları yükseltir. Akredite kurumlardan alınan dereceler iş piyasasında katma değer taşır. İşverenler, bu kurumların desteklediği ve mezunlara rekabet avantajı sağlayan katı standartları kabul etmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin veya araştırmacıların güvenilirliğini de güçlendirerek daha fazla tanınma ve işbirliği fırsatları sağlar. 12. Kalkınma Planı Yükseköğretim Hedefleri kapsamında da yükseköğretim sisteminde kalite kültürünün yaygınlaşmasına ve güçlendirilmesine vurgu yapılmıştır” dedi

Yükseköğretim kurumlarında kalite akreditasyon çalışmalarının yürütülmesinde ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında üst yönetimlerin desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kocabıçak, “Tüm personelin görev, yetki ve sorumluluklarının iyi tanımlanması, insan gücü yapılanması açısından çok önemlidir. Kalite sistemini sürdürülebilir hale dönüştürmek kolay olmayan bir süreçtir. Özellikle akademisyenlerin kaliteyi iyileştirme çabasına katılmaları, bunu zorunlu olduğu için değil, doğru buldukları, daha iyi bir kurum olmanın yolu olduğu için yapmaları, böyle yaptıklarında eğitim-öğretim, araştırma, topluma katkı  etkinliklerinin daha etkin, verimli, üretken olduğunu görmelerinin sağlanması önemlidir” dedi.

Toplantı sonunda Prof. Dr. Kocabıçak tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi mensuplarına “Kurumsal Akreditasyon Belgeleri”  verildi

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x